Toezichtsrapport 39 over de rechtmatigheid van het onderzoek op sociale media door de AIVD (2014)

Sociale media spelen in de huidige tijd een grote rol en zijn voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) inmiddels een belangrijke bron van inlichtingen. De Commissie onderzocht de rechtmatigheid van de onderzoeksactiviteiten van de AIVD op het gebied van sociale media. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2014.