Toezichtsrapport naar aanleiding van de crash van vlucht MH17

Op verzoek van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (de CTIVD) een onderzoek ingesteld naar de rol van de AIVD en de MIVD bij de besluitvorming rondom de veiligheid van vliegroutes. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (de OVV) heeft de ministers gevraagd dit verzoek aan de CTIVD te doen.