Toezichtsrapport 46 over afluisteren en de selectie van sigint door de AIVD (2016)

Sinds 2010 doet de Commissie jaarlijks een onderzoek naar de inzet van de afluisterbevoegdheid en de bevoegdheid tot de selectie van sigint door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Zij bracht hierover al enkele toezichtsrapporten uit (toezichtsrapporten 31, 35 en 40). Dit toezichtsrapport gaat over de periode maart 2014 tot en met februari 2015. 

Tijdlijn onderzoek afluisterbevoegdheid en sigint 2014-2015

Tijdlijn onderzoek afluisterbevoegdheid en sigint 2014-2015