Toezichtsrapport 05a over het MIVD onderzoek naar proliferatie van massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen (2005)

De Commissie deed onderzoek naar de activiteiten van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in het kader van zijn onderzoek naar de proliferatie van massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen. De Commissie bracht de door de MIVD gebruikte bevoegdheden in kaart. Zij toetste deze aan de eisen uit de wet. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2005.