Toezichtsrapport 07 over de uitvoering van een contra-terrorisme operatie van de AIVD (2006)

De Commissie deed onderzoek naar de rechtmatigheid van een contra-terrorisme operatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Zij bekeek de activiteiten van de AIVD in deze operatie, inclusief een aantal gebruikte bevoegdheden. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2006.