Toezichtsrapport 7 over de uitvoering van een contra-terrorisme operatie van de AIVD

De Commissie deed onderzoek naar de rechtmatigheid van een contra-terrorisme operatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Zij bekeek de activiteiten van de AIVD in deze operatie, inclusief een aantal gebruikte bevoegdheden. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2006.