Toezichtsrapport 08a over de inzet door de MIVD van informanten en agenten, meer in het bijzonder in het buitenland (2006)

De Commissie deed in 2005 en 2006 onderzoek naar de inzet van informanten en agenten in het buitenland door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Ze onderzocht hierbij een aantal praktijksituaties. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2006.