Publicatie tweede voortgangsrapportage over de invoering van de Wiv 2017

De CTIVD stelt in haar tweede voortgangsrapportage vast dat de AIVD en de MIVD de achterstand bij de invoering van de Wiv 2017 voor een deel hebben ingelopen. De AIVD en de MIVD hebben hard gewerkt aan de invoering van wettelijke waarborgen voor de rechtsbescherming van de burger en zijn doordrongen van de noodzaak van interne controle op de naleving van de wet. De meeste hoge risico’s voor onrechtmatig handelen uit de eerste voortgangsrapportage van de CTIVD (december 2018) zijn door de beide diensten teruggebracht naar gemiddelde of beperkte risico’s. De AIVD en de MIVD zijn er nog niet, zij hebben ook de komende tijd nog veel werk te verzetten. In de bijlage bij de voortgangsrapportage licht de CTIVD de geconstateerde risico’s uitgebreider toe. Ook heeft de CTIVD een persbericht opgesteld.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie hebben een beleidsreactie gegeven op de tweede voortgangsrapportage van de CTIVD.

Beeld: ©Shutterstock