CTIVD nr. 66, Voortgangsrapportage III over de invoering van de Wiv 2017 (2019)

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is op 1 mei 2018 in werking getreden. Dat betekent dat de AIVD en de MIVD vanaf die datum moeten voldoen aan de eisen die de wet stelt. De CTIVD heeft de voortgang op de voet gevolgd en rapporteert hierover in haar voortgangsrapportages.

De CTIVD stelt in haar derde voortgangsrapportage vast dat de AIVD en de MIVD veel werk hebben verzet, maar aan de noodzakelijke wettelijke waarborgen voor de rechtsbescherming van de burger meer invulling moet worden gegeven. Er is nog steeds sprake van wezenlijke risico’s op onrechtmatig handelen. De belangrijkste stappen die door de AIVD en de MIVD (voort)gezet moeten worden, zijn het omzetten van wetgeving en beleid in interne processen, concrete instructies voor medewerkers, technische systemen en adequate interne controlemechanismen. Zodat het in de praktijk werkt zoals het hoort te werken en zowel intern als extern controleerbaar is.

De derde voortgangsrapportage is gepubliceerd op 3 december 2019 en beslaat de periode van 1 mei 2019 tot 1 november 2019.