CTIVD nr. 69, Voortgangsrapportage IV over de implementatie van de Wiv 2017 (2020)

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is op 1 mei 2018 in werking getreden. Dat betekent dat de AIVD en de MIVD vanaf die datum moeten voldoen aan de eisen die de wet stelt. De CTIVD heeft de voortgang op de voet gevolgd en rapporteert hierover in haar voortgangsrapportages.

In haar vierde en afsluitende voortgangsrapportage maakt de CTIVD de balans op over het implementatieproces van de Wiv 2017 sinds de inwerkingtreding van de wet ruim twee jaar geleden. De CTIVD stelt vast dat de AIVD en de MIVD hard hebben gewerkt, maar dat zij de implementatie van de Wiv 2017 nog niet hebben afgerond. Dit onderstreept de noodzaak om bij de wetsevaluatie en komende wetswijzigingen meer aandacht te besteden aan implementatie­vraagstukken.

De vierde voortgangsrapportage is gepubliceerd op 8 september 2020 en beslaat de periode van 1 november 2019 tot 1 mei 2020.