Onderzoeksprotocol

De afdeling toezicht van de CTIVD legt in het onderzoeksprotocol uit hoe zij haar onderzoeken uitvoert. 

Het protocol gaat in op:

  • de wettelijke onderzoekstaak van de afdeling toezicht;
  • welke onderzoeksbevoegdheden de afdeling toezicht heeft; en 
  • welke onderzoeksvormen de afdeling toezicht hanteert bij het uitvoeren van haar taak.

Het protocol als leidraad voor de afdeling toezicht van de CTIVD

Het onderzoeksprotocol van de afdeling toezicht is openbaar. Het beschrijft de verschillende stappen van het onderzoek. Voor de afdeling toezicht vormt het een leidraad voor het uitvoeren van haar onderzoeken. Bij iedereen die bij het onderzoek van de afdeling toezicht betrokken is, wordt het protocol actief onder de aandacht gebracht.