Wat is rechtsmatigheidstoezicht

De afdeling toezicht onderzoekt de rechtmatigheid van het handelen van de AIVD en de MIVD. Dit houdt in dat de afdeling toetst of het handelen van de AIVD en de MIVD conform de kaders van de wet is. Hierbij gaat het met name om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). Wanneer het handelen van de AIVD of de MIVD niet binnen de kaders van de wet valt, zal de afdeling toezicht dit handelen als onrechtmatig beoordelen.

De afdeling toezicht toetst niet de doelmatigheid van het handelen van de AIVD en de MIVD. Dit betekent dat de afdeling toezicht niet oordeelt of de bevoegdheden van de AIVD en MIVD efficiënt worden ingezet. De afdeling toezicht toetst enkel of het handelen van de AIVD en MIVD juridisch in orde is.