Toezichtsrapport 55 over de verwerving van door derden op internet aangeboden bulkdatasets door de AIVD en MIVD (2017)

De CTIVD heeft op 11 juli 2017 aangekondigd een onderzoek te gaan verrichten naar het door de AIVD en de MIVD verwerven van op internet aangeboden bestanden met grote hoeveelheden gegevens. Op 13 februari 2018 heeft de CTIVD het onderzoek gepubliceerd.

Beeld: ©CTIVD

Onderzoek naar op internet aangeboden bulkdatasets

De reden voor het onderzoek is dat steeds meer (persoonlijke) informatie via internet in grote hoeveelheden voor een ieder beschikbaar is. De CTIVD onderzoekt of de verwerving en ontsluiting van deze informatie door de diensten op een rechtmatige wijze plaatsvindt. Zij besteedt hierbij ook aandacht aan de vraag in hoeverre toepassing van de algemene bevoegdheid in deze met voldoende waarborgen is omkleed.

Onderzoek

Op internet aangeboden bulkdatasets