Toezichtsrapport 22b over de samenwerking van de MIVD met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De MIVD werkt samen met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Commissie heeft over deze samenwerking een toezichtsrapport uitgebracht.