Toezichtsrapport 44 over twee sigint-operaties van de MIVD

In het kader van de deelname van de Nederlandse krijgsmacht aan de antipiraterij-missies Ocean Shield en Atalanta in 2012 en 2013, heeft de MIVD de bevoegdheid gebruikt inhoudelijk kennis te nemen van ongericht ontvangen telecommunicatie (sigint; de zogenaamde selectiebevoegdheid). De MIVD week hierbij af van wettelijk voorgeschreven procedures. De Commissie heeft hierover een toezichtsrapport uitgebracht.