Toezichtsrapport 18a over de nakoming door de AIVD van de toezeggingen van de Minister van BZK op de aanbevelingen van de Commissie (2008)

De Commissie deed onderzoek naar de manier waarop de AIVD de toezeggingen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgevoerd naar aanleiding van de CTIVD toezichtsrapporten. Het gaat om aanbevelingen in de toezichtsrapporten nummer 1 tot en met 10, voor zover deze gaan over de AIVD. Deze publicatie periode van de rapporten is 2004 tot en met 2006. Het rapport hierover verscheen in 2008.