Toezichtsrapport 30b over eerdere aanbevelingen van de Commissie over de AIVD (2012)

De Commissie deed onderzoek naar de manier waarop de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) de toezeggingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgevoerd naar aanleiding van CTIVD toezichtsrapporten. Het gaat om aanbevelingen in de toezichtsrapporten nummer 11 tot en met 20, Voor zover deze over de AIVD gaan. De publicatie periode van de rapporten is 2007 tot en met 2009. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2012.