Toezichtsrapport 35 over de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD (2013)

De Commissie doet jaarlijks onderzoek bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar het gebruik van de afluisterbevoegdheid en de bevoegdheid tot de selectie van sigint. Het gaat hier om de inzet van deze bevoegdheden in de periode 2011 tot en met 2012. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2013.