Toezichtsrapport 60 over de wegingsnotities van de AIVD en de MIVD voor de internationale samenwerking met de Counter Terrorism Group- en sigint-partners (2019)

De CTIVD heeft op 9 mei 2018 aangekondigd een onderzoek te gaan verrichten naar de (vaststelling van) wegingsnotities met betrekking tot samenwerkingsrelaties van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Aanleiding van het onderzoek vormde de toezegging van het kabinet per brief van 15 december 2018 met betrekking tot wegingsnotities. Het kabinet gaf aan dat bij de inwerkingtreding van de Wiv 2017 (per 1 mei 2018) de wegingsnotities met betrekking tot de meest hechte samenwerkingsrelaties van de AIVD en de MIVD zouden zijn vastgesteld. Daaronder worden begrepen de buitenlandse diensten die deelnemen aan de Counter Terrorism Group (CTG) en de diensten waarmee op het terrein van SIGINT intensief wordt samengewerkt. 

Het rechtmatigheidsonderzoek vormt een onderdeel van de activiteiten naar de inwerkingtreding van de Wiv 2017 die de CTIVD op 26 april 2018 heeft aangekondigd. Op 6 februari 2019 is het toezichtsrapport gepubliceerd. 

Onderzoek

Wegingsnotities