Update website CTIVD

Vandaag steekt de CTIVD haar website in een nieuw jasje. Per 1 mei 2018 is de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) in werking getreden. De Wiv 2017 brengt ook voor de CTIVD enkele veranderingen met zich mee.

De Commissie is anders samengesteld en is onderverdeeld in een afdeling toezicht en een afdeling klachtbehandeling. Ook heeft de CTIVD  nieuwe verantwoordelijkheden inzake de klachtbehandeling en behandelt zij nu ook meldingen van misstanden bij de AIVD en MIVD.

Op deze nieuwe website is meer informatie te vinden over de verschillende afdelingen en werkzaamheden van de CTIVD. Wij wijzen op deze plek ten slotte ook op ons formulier om klachten in te dienen. Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft.